Agram invest d.d. stekao 100% udjela u Turbina d.o.o.

Agram invest d.d. stekao 100% udjela u Turbina d.o.o.  za građevinarstvo, trgovinu i usluge, s temeljnim kapitalom u iznosu od 9.500.000,00 kuna.