Agram Invest osnovan je 2007. godine kao dioničko društvo. Kapitalom i znanjima fizičkih osoba s iskustvom na tržištu osiguranja i tržištu kapitala stvoreni su preduvijeti za dugoročni razvoj i rast poduzeća.
Kao poduzeće koje nije ograničeno kratkoročnim razmišljanjem, mi privlačimo, razvijamo i nagrađujemo izuzetne ljude koji kroz suradnju i proaktivnu razmjenu znanja i iskustva, isporučujući svoju osobnu predanost našim klijentima, postižu dugoročno superioran prinos na kapital.

Mi pružamo

inovativne financijske usluge
Efikasnije upravljanje imovinom i obvezama putem REPO i reverse REPO transakcija.
Strateška partnerstva putem sudjelovanja u kapitalu.
Upravljanje ročnosti imovine i obveza, te izloženosti valutnom i riziku refinanciranja.

Poznavanje

tržišta
investicijska je prednost