O nama

Agram Invest d.d.

za ulaganje, upravljanje i savjetovanje
Ul. grada Vukovara 74
10 000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 19330941681
MB: 02367106
MBS: 080652013
IBAN: HR7424810001111000303, Agram Banka d.d.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 08.04.2008. godine pod brojem MBS: 080652013.

Temeljni kapital: 30.138.000,00 kn (4.000.000,00 EUR), uplaćen u cijelosti
Broj izdanih dionica: 2.000.000 bez nominalne vrijednosti

Članovi Uprave i Nadzornog odbora

Uprava:

  • Ivan Krivičić, Direktor

Nadzorni Odbor:

  • dr. sc. Hrvoje Pelcl, Predsjednik Nadzornog odbora
  • Branko Malenica, zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora
  • doc. dr. sc., Emil Mihalina član Nadzornog odbora

Agram Invest d.d. za ulaganje, upravljanje i savjetovanje utemeljeno je krajem 2007. godine kao dioničko društvo za upravljanje investicijskim fondovima i kao takvo je djelovalo na tržištu od početka 2008. do kraja 2015. godine.

Nakon 2015. godine započinje poslovanje društva u svojstvu profesionalnog ulagatelja koji na financijskim tržištima nastupa u svoje ime i za svoj račun aktivno investirajući u razne klase imovine. Društvo je aktivni investitor u instrumente s fiksnim prinosom, strateške vlasničke pozicije te sudjeluje u transakcijama financiranja temeljem vrijednosnih papira. Većina performansi ostvarena je ulaganjima u dionice, instrumente s fiksnim prinosom, strateške vlasničke pozicije te sudjelovanjem u transakcijama financiranja temeljem vrijednosnih papira.

U svojoj petnaestogodišnjoj povijesti društvo je ostvarilo preko 570 milijuna kuna prihoda uz dobitak prije oporezivanja veći od 120 milijuna kuna.