Vlasnička struktura

Deset najvećih dioničara društva

R.br. Prezime i ime člana Broj dionica Udio % temeljnog kapitala
1 Martinović Davor 36.800 18,40%
2 Mihalina Emil 30.000 15,00%
3 Grgić Tolj Renata 26.800 13,40%
4 Čeko Ankica 19.000 9,50%
5 Kordić Ante 19.000 9,50%
6 Dodig Grgo 16.800 8,40%
7 Pavić Nino 15.600 7,80%
8 Gašparović Ante 11.000 5,50%
9 Jurjević Svjetlana 9.000 4,50%
10 Antunović Tihomir 8.000 4,00%
Ukupno: 192.000 96,00%