Naš tim

Ivan Krivičić

predsjednik Uprave

Rođen u Puli 1985. gdje završava osnovnu školu i Matematičku gimnaziju. Nakon toga prelazi u Zagreb gdje je i diplomirao na Ekonomskom fakultetu, smjer financije. Tijekom 2012. godine upisao je poslijediplomski doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Karijeru u financijskoj industriji je započeo kao financijski analitičar u društvu za upravljanje investicijskim fondovima Aureus Invest. U 2006. godini se zapošljava kao financijski analitičar u investicijskom društvu Partner kapital gdje je do kraja 2007. godine radio na analizi tržišta Jugoistočne Europe. Početkom 2008. godine u svojstvu osnivača pokreće dva projekta – društvo za upravljanje investicijskim fondovima Agram Invest d.d. (u čijem je Nadzornom Odboru obavljao funkciju člana Nadzornog odbora od 2008. do 2011. godine) i brokersko društvo Agram Brokeri d.d. U razdoblju od 2008. do 2011. godine je bio fond menadžer u Agram Investu d.d. gdje je upravljao imovinom Društva i investicijskih fondova pod upravljanjem Društva. Imenovan je zamjenikom člana Uprave Agram Investa d.d. u 2011. godini, a po ishođenju odobrenja Agencije 2012. godine postaje članom Uprave Agram Investa d.d. Tijekom 2014. godine stječe licence za brokera i ovlaštenog investicijskog savjetnika.

Dragan Klarić

voditelj Front Officea

Rođen je u Bihaću 1983. te se s obitelji seli u Novigrad gdje završava osnovnu školu i Opću gimnaziju. Nakon toga odlazi u Zagreb na studij gdje je i diplomirao na Ekonomskom fakultetu, smjer financije. Tijekom 2012. godine upisao je poslijediplomski doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na smjeru Poslovno pravo.

Karijeru u financijskoj industriji je započeo kao financijski analitičar 2007. godine u investicijskom društvu Partner Kapital, gdje je do početka 2008. godine radio na analizi tržišta RH te uvođenju Internet trgovanja na RH tržištu. Početkom 2008. godine pridružuje se timu u pokretanju dva projekta –Agram Invest d.d. (društvo za upravljanje investicijskim fondovima) i investicijsko društvo Agram Brokeri d.d. U razdoblju od 2011. do 2015. godine voditelj je sektora Middle Office u Agram Investu d.d. gdje sudjeluje u upravljanju imovinom Društva i investicijskih fondova pod upravljanjem Društva. Tijekom 2014. godine stječe licence za brokera i ovlaštenog investicijskog savjetnika. Krajem 2015. godine je predložen za člana Uprave Agram Investa d.d., a od siječnja 2016. godine obavlja funkciju voditelja sektora Front Office.

Tihomir Antunović

savjetnik Uprave

Rođen u Đakovu 1982. gdje završava osnovnu školu i Opću gimnaziju. Nakon toga prelazi u Zagreb gdje je i diplomirao na Ekonomskom fakultetu, smjer financije. Tijekom 2012. godine upisao je poslijediplomski doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na smjeru Poslovno pravo.

Karijeru u financijama započinje u Sektoru raspodjele sredstava i planiranja ulaganja, INA d.d. Potom, tijekom 2006. godine radi kao financijski analitičar u investicijskom društvu Partner kapital gdje je do kraja 2007. godine radio kao voditelj analitičkog odjela. Tijekom 2007. stječe licence za brokera, ovlaštenog investicijskog savjetnika i fond managera mirovinskih fondova. Početkom 2008. godine u svojstvu osnivača pokreće dva projekta – društvo za upravljanje investicijskim fondovima Agram Invest d.d. i investicijsko društvo Agram Brokeri d.d. U razdoblju od 2008. do 2012. godine je bio voditelj operativnog odjela u Agram Brokeri d.d. Od 2012. do 2013. obavlja poslove direktora sektora prodaje u Sunce osiguranju d.d. Imenovan je članom Uprave Agram Invest d.d. u veljači 2014. godine.