Vlasnička struktura

Deset najvećih dioničara društva

R.br. Prezime i ime člana Broj dionica Udio % temeljnog kapitala
1 Mihalina Emil 30.000 15,00%
2 Grgić Tolj Renata 26.800 13,40%
3 Čeko Ankica 19.000 9,50%
4 Kordić Ante 19.000 9,50%
5 Milas Zdenko 18.400 9,20%
6 Martinović Davor 18.400 9,20%
7 Dodig Grgo 16.800 8,40%
8 Pavić Nino 15.600 7,80%
9 Gašparović Ante 11.000 5,50%
10 Jurjević Svjetlana 9.000 4,50%
Ukupno: 184.000 92,00%