Nadzorni odbor

Renata Grgić Tolj

predsjednica nadzornog odbora

Renata Grgić Tolj od 2007. godine radi u Odvjetničkom društvu Grgić & Partneri, gdje  je trenutno partnerica u Društvu i Predsjednica uprave. Uže područje prava kojim se aktivno bavi je građansko pravo – naknada štete. Rođena je 1981. godine. Gimnaziju je završila u Ljubuškom, Pravni fakultet u Zagrebu, a pravosudni ispit položila je 2010. godine.

Branko Malenica

zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Rođen 05. siječnja 1959. godine u Maloj Milešini, općina Muć. Osnovnu i srednju školu završio u Splitu. Diplomirao je 1982. godine na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, studij elektrotehnike, odjel elektrokomunikacije.

Od 1984. godine je zaposlen na informatičkim poslovima u Elektroprivredi Dalmacije u Splitu, koja je 1991. novom organizacijom postala sastavni dio Hrvatske elektroprivrede (HEP). Do 2000. godine je radio u HEP-ovom Sektoru za poslovnu informatiku i telekomunikacije. U razvoju informacijskog sustava HEP-a sudjelovao je kao voditelj i član projektnih timova. Svi razvijeni projekti su i danas u HEP-ovoj produkciji.

Od 1984-e i razvojem aplikacija pratio je razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije stalnom edukacijom. U tijeku rada polagao je ispite tvrtke Oracle te dobio licence za održavanje seminara za SQL, i Oracle razvojne alate Developer i Designer.

U 2000. godini prelazi u Jadransko osiguranje d.d. na poslove razvoja informacijsko komunikacijske tehnologije, gdje je kao voditelj projekta s kolegama razvio i uveo informacijski sustav.

Od 2007. godine je zaposlen u Kreditnoj banci Zagreb d.d. kao voditelj IT sektora.

Ante Gašparović

član nadzornog odbora

Rođen u Zagrebu, gdje 1987. godine završava Pravni Fakultet. Naredne godine zapošljava se u osiguravajućoj kući ZOIL NOVI SAD, gdje radi do 1991. godine kad prelazi u Croatia osiguranje d.d., u kojem ostaje do 1993. godine, kad počinje intenzivno raditi na području vrijednosnih papira u brokerskoj kući Investco d.o.o. u Zagrebu, gdje i polaže brokerski ispit. 1995. godine obranio je magistarski rad pod nazivom “Metode elastičnosti pri upravljanju rizicima u osiguravajućim društvima”, i položio pravosudni ispit, te se zapošljava se u Zagrebačkoj banci d.d.

1996. godine prelazi u Komisiju za vrijednosne papire Republike Hrvatske gdje u funkciji zamjenika predsjednika ostaje do 2001. godine, kada se vraća u Zagrebačku banku. 2003. godine prelazi u Hrvatsku poštansku banku d.d., te se nakon tri provedene godine u banci, pridružuje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u funkciji Direktora Sektora licenciranja i primjene zakonskih mjera. 2007. godine postaje Izvršni direktor u Euroherc osiguranju d.d. Dana 30. prosinca 2008. godine zapošljava se u Agram Investu d.d., u funkciji člana Uprave. 2013. godine odlazi na mjesto predsjednika uprave Kreditne banke Zagreb d.d. Po isteku mandata prelazi u Euroherc osiguranje d.d.