Povećanje temeljnog kapitala Agram investa d.d.

Na Glavnoj skupštini društva Agram invest d.d. održanoj 02. lipnja 2016. godine donošena je odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva. U skladu s člankom 328. Zakona o trgovačkim društvima, a na temelju revidiranih godišnjih financijskih izvješća na datum 31.12.2015., temeljni kapital povećava se s iznosa 1.000.000,00 kn za iznos 19.000.000,00 kn na iznos 20.000.000,00 kn unošenjem zadržane neto dobiti društva i to u iznosu 16.281.045,00 kn iz zadržane neto dobiti iz perioda 2008.-2014. te 2.718.955,00 kn iz zadržane neto dobiti iz 2015. godine.