Povijest poduzeća

Društvo je osnovano 2007. kao dioničko društvo za upravljanje fondovima. Osnivači su fizičke osobe s uspješnim iskustvom na tržištu osiguranja i tržištu kapitala što je platforma razvoja Agram investa.

Dobit prije oporezivanja Agram Invest 2008 - 2018 (u mln HRK)

dobit prije oporezivanja 2008-2018

 

U prvih 10 godina poslovanja u okviru osnovne djelatnosti osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima osnovana su 4 investicijska fonda. Novčani fondovi niz su godina bili najuspješniji fondovi u RH u kategoriji prinosa.

Vrijednost udjela Agram EURO CASH fonda (03.06.2009-30.6.2015)

chart_euro_cash

Vrijednost udjela Agram CASH fonda (26.9.2008-31.12.2011)

chart_cash

Od osnivanja, a posebno dinamično od 2010. godine, društvo sustavno i osobito uspješno upravlja i vlastitom imovinom. Tako već 2012. godine prihodi od upravljanja vlastitom imovinom nadmašuju prihode od upravljanja investicijskim fondovima, da bi već 2013. bili veći gotovo 5 puta, a 2014. godine 10 puta veći. Slijedom ove izvedbe, 2015. godine društvo na vlastiti zahtjev prestaje s djelatnošću upravljanja investicijskim fondovima i koncentrira se na ulaganja isključivo za svoj račun.

Prihodi  Agram Invest 2008 - 2018 (u mln HRK)

Prihodi Agram Invest 2008-2018

U periodu od osnivanja, posebno smo ponosni na činjenicu da razvijeni snažni partnerski odnosi s prestižnim partnerima koji dominiraju u svojim oblastima. Sa našim nas Partnerima sjedinjuju temeljne vrijednosti – preciznost, pouzdanost i stalna želja za izvrsnošću.