Osnovni podaci

Agram Invest d.d.

za ulaganje, upravljanje i savjetovanje
Ul. grada Vukovara 74
10 000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 19330941681
MB: 02367106
MBS: 080652013
IBAN: HR7424810001111000303, Agram Banka d.d.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 08.04.2008. godine pod brojem MBS: 080652013.

Temeljni kapital: 20.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Broj izdanih dionica: 200.000
Nominalna vrijednost dionice: 100,00 kn

Članovi Uprave i Nadzornog odbora

Uprava:

  • Ivan Krivičić, Direktor

Nadzorni Odbor:

  • Hrvoje Pelcl, Predsjednik Nadzornog odbora