O nama

O KOMPANIJI

Agram Invest d.d. za ulaganje, upravljanje i savjetovanje utemeljeno je krajem 2007. godine kao dioničko društvo za upravljanje investicijskim fondovima i kao takvo je djelovalo na tržištu od početka 2008. do kraja 2015. godine. Osobine management stila su predanost, temeljita istraživanja, iskustvo u upravljanju imovinom, korporativnim financijama i ulaganju u vrijednosne papire na tržištima u razvoju. Naša investicijska strategija se zasniva na poznavanju tržišta i detaljnoj analizi kompanija uz dugoročni investicijski horizont i aktivan pristup upravljanju imovinom.

Agram invest profesionalni je ulagatelj koji na financijskim tržištima nastupa u svoje ime i za svoj račun. Društvo je aktivni investitor u instrumente s fiksnim prinosom, strateške vlasničke pozicije te sudjeluje u transakcijama financiranja temeljem vrijednosnih papira.